VART GÅR HJÄLPEN?

Mathjälpen


Vi startade Mathjälpen under våren 2020 i ett samarbete med Willys i Lidköping med syftet att låta det matsvinn som finns komma till bättre nytta. Via kyrkornas gemensamma sociala kassa i Lidköping hade vi kontakt med de personer och familjer som har det som allra svårast ekonomiskt.


Numera driver organisationen Ätbart det som kallas Mathjälpen och sköter insamlingen av matsvinn från livsmedelsaktörer över hela Skaraborg. Vi har förmånen att förmedla dessa matkassar till människor i behov. Familjer/personer i behov får varje vecka hämta en matkasse fylld med fullt dugliga matvaror som inte kan säljas p.g.a. feltryck, kort datum, trasiga förpackningar o.s.v. Just nu är det ett 70-tal personer i veckan som vi har förmånen att få hjälpa. Är du i behov av matkasse, ansök här.

BAM -  Bulgarian Aid Mission


Allt som är för fint för att slänga men som vi inte lyckas sälja i vår butik skickar vi till BAM i Bulgarien. Det blir ungefär 7 - 10 långtradare om året med vårt överskott av kläder, husgeråd och annat. Vi har ett mångårigt och nära samarbete med dem och vi är tacksamma för att få vara en del av deras engagerade arbete.

 

  • BAM har ett fokus på att hjälpa sitt eget samhälle på en bred front, både med direkthjälp och med långsiktigt proaktivt arbete för att bryta mönster av fattigdom och utanförskap i samhället. En del av varorna de tar emot skänks direkt till fattiga. Annat säljs i Second Hand-butiker runtom i Bulgarien och genererar i sin tur arbetstillfällen och ekonomiska resurser.
  • BAM engagerar sig särskilt för den romska befolkningen i Bulgarien som ofta lever i långvarig fattigdom och strukturell diskriminering. Deras utsatthet är en av orsakerna till att många söker sig till bland annat Sverige för att tigga.
  • Hjälpen innebär praktiskt att de delar ut kläder, mat och julklappar och annat i fattiga områden. De förser också sjukhus med medicinsk utrustning.
  • I sitt långsiktiga arbete hjälper de barn från fattiga familjer att kunna gå i skolan och få läxhjälp, de förser romer med arbete så att de kan försörja sig själva och få en fot in på arbetsmarknaden, de tillhandahåller juridisk rättshjälp och är även involverade i att stötta människor att starta egna företag.

A21


A21 står för ”Abolish slavery in the 21st century” (Avskaffa slaveri under 2000-talet). Det finns idag fler slavar i världen än någonsin tidigare i historien. Man räknar med att ungefär 27 miljoner människor lever i slaveri i världen idag. A21 jobbar med att belysa slaveriet och skapa medvetenhet om problemet, utbilda och upplysa människor som befinner sig i riskzonerna och att rädda och rehabilitera trafficking-offer. Vi stöttar främst A21s arbete i Bulgarien, där trafficking är ett stort samhällsproblem. A21 driver också ett rehabiliteringscenter för befriade kvinnor i Bulgarien.

Knezaprojektet


De EU-migranter som tigger i Lidköping är framförallt romer från ett samhälle som heter Kneza i Bulgarien. Tillsammans med kyrkorna i Lidköping har vi startat ett gemensamt initiativ för att på lång sikt kunna hjälpa dessa människor. Tillsammans har vi besökt Kneza för att se vad utmaningarna är för människorna där och se vilken hjälp som skulle göra mest nytta. Knezaprojektet fokuserar idag främst på att bygga bostäder och starta en verksamhet som kan göra människorna i Kneza självförsörjande framöver.

MAF


MAF har arbetat med att erbjuda flygtransporter till svåråtkomliga och utsatta områden sedan 1946, och finns idag i 35 länder. Det arbetet känns viktigare än någonsin och vi har möjlighet att stötta en del av deras arbete.

Lotsen


Lotsen är ett lokalt initiativ i Lidköping för att stötta och guida missbrukare tillbaka in i samhället. De arbetar nära och engagerat med att se och tro på individen och stöttar upp där många andra instanser brister, för att ge människor som vill skapa sig ett nytt liv de bästa förutsättningar de kan få. Anna och Thommy som driver Lotsen, är eldsjälar som vi har haft kontakt med länge och vi blir alltid uppmuntrade av det arbete de gör.

House of Hope i Kacanik, Kosovo


I Kosovo stödjer vi ett arbete för ungdomar i samhället Kacanik. Trots att det är ett litet samhälle är det en stor rekryteringsplats för jihadister. House of Hope arbetar med att skapa ett positivt sammanhang för utsatta ungdomar och vara ett forum för gemenskap och förebygga att de utnyttjas och rekryteras av jihadister.

Maria och Dalibor — Bjelovar, Kroatien


Maria och Dalibor är föreståndare för en liten kyrka i Bjelovar, en stad i Kroatiens inland med hög arbetslöshet och stor fattigdom. Kyrkan driver socialt hjälparbete både i Bjelovar och i samhällen runt omkring och delar ut mat, kläder och andra förnödenheter och erbjuder en plats för hemlösa att komma till.

FCE Casa Marghita, Rumänien


I Rumänien stöttar vi Casa Marghita som arbetar bland de allra fattigaste i Rumänien. Målsättningen är att hjälpa övergivna barn och ungdomar samt funktionshindrade till en framtid, att ge fattiga romer och andra missgynnade människor en chans att resa sig och att integreras i samhället. Lars och Barbro Gustavsson har arbetat med detta i 30 år och har funnits med länge i Agapes historia, från tiden då Rolf Wernersson började resa ner till Balkan.

Bethesda - House of Grace, Albanien


House of Grace är ett barnhem i Laç i norra Albanien. Rolf Wernersson träffade Dana som är barnhemmets ”mamma” 2005 och greps av vilken varm och kärleksfull plats det var för barnen. Sedan dess har vi på något sätt sett till att vara delaktiga och stödja det fina och viktiga arbete de bedriver. Dana är noga med att följa barnen ända tills de är utbildade och kan stå på egna ben.

Jon och Margareta Pitik, Serbien


Vi är med och stöttar Jon och Margareta Pitik ekonomiskt. Jon och Margareta jobbar i östra Serbien, främst med att stötta nio små kyrkor i området Banaten. Förutom församlingsarbetet bedriver de även läxhjälp för barn ute i byarna, främst vid Rumänska gränsen. Varje vår, sommar och höst genomförs läger för barn och ungdomar. Här möter Pitiks sammanlagt omkring 600 barn i olika åldrar. Många av dom här barnen kommer från fattiga förhållande och lägren är något de ser fram emot hela året. På en av platserna finns en minifarm där församlingen föder upp grisar och kycklingar. En del av köttet säljs för att finansiera delar av arbetet och en del av köttet delas ut till fattiga familjer.