OM OSS

Vår grundare Rolf Wernersson startade 1969 Operation Segerpil, en ungdomsresa som gick från Solna till dåvarande Jugoslavien som då var ett stängt och hårt kontrollerat område. Sedan dess har Rolfs livskall varit att arbeta på Balkan genom många olika organisationer och hjälparbeten. Rolf bodde med sin familj några år i Osjek i Jugoslavien, pratade flytande Serbokratiska och ägnade hela sitt liv till att hjälpa människor på Balkan. Arbetet har under alla år sett olika ut och gått under lite olika namn men alltid präglats av passionen att hjälpa de allra svagaste.


2017 tog Madeleine och Jonathan Lindvall över organisationen för att fortsätta driva arbetet in i en ny tid. Madeleine är dotter till Rolf och har under hela sin uppväxt rest i Balkanländerna och fått se och uppleva alla hjälparbeten på plats. 2019 gick Rolf bort i cancer, men vi  fortsätter att inspireras av hans engagemang för individen, hans uppfinningsrikedom och möjlighetstänk för att hjälpa människor som ofta blir förbisedda.

Idag driver vi två second hand-verksamheter där allt överskott går till att förmedla bistånd och hjälp till arbeten på Balkan som vi har mångåriga samarbeten med och god insyn i. Genom second hand-verksamheten skickar vi ungefär 10 lastbilar per år med kläder, husgeråd och sjukvårdsutrustning ned till Bulgarien. Vi engagerar runt 40 volontärer och hjälper människor in i arbete genom samarbete med Arbetsförmedlingen, kommunen, kriminalvården och språkträningsprojekt genom att skapa anpassade arbetsplaceringar som präglas av en positiv arbetsgemenskap för många olika människor med många olika behov, där man som individ kan växa tillsammans med engagerade arbetsledare.

Vi tror att det finns många sätt att hjälpa till på, oavsett om vi anser att vi har mycket eller lite. Det kan vara en småbarnsfamilj som har en påse med urväxta kläder, en pensionär som vill ge några volontärtimmar i veckan eller en person som arbetstränar för att komma tillbaka in i arbetslivet, alla olika sätt att bidra till att hjälpa någon annan och att ta hand om de resurser vi har. Något som gynnar alla inblandade.


/Madeleine och Jonathan